Τελευταία εβδομάδα επισκέψεων για την Έκθεση ΑΝΑΔΡΟΜΕΣ